PAYLAŞ:  

Tanrı'ya Ulaşmak

1. Tanrı sizi SEVİYOR ve yaşamınız için HARİKA bir planı var.


Tanrı'nın Sevgisi
"Tanrı Sevgidir. Sevgide yaşayan Tanrı'da yaşar. Tanrı da onda yaşar." ( 1. Yuhanna 4:16 1.Yuhanna 4:1616Tanrı'nın bize olan sevgisini tanıdık ve buna inandık. Tanrı sevgidir. Sevgide yaşayan Tanrı'da yaşar, Tanrı da onda yaşar. Daha» )

Tanrı'nın Planı
İsa şöyle diyor: "Bense insanlar yaşama bol yaşama sahip olsunlar diye geldim." ( Yuhanna 10:10 Yuhanna 10:1010Hırsız ancak çalıp öldürmek ve yok etmek için gelir. Bense insanlar yaşama, bol yaşama sahip olsunlar diye geldim. Daha» )

Neden birçok kişi bu bol yaşama sahip olamıyor?
Çünkü...


2. İnsan GÜNAHLIDIR ve Tanrı'dan AYRI DÜŞMÜŞTÜR. Bu nedenle Tanrı'nın sevgisini ve yaşamı için olan planını bilemez ve uygulayamaz.


İnsan Günahlıdır
"Çünkü herkes günah işledi ve Tanrı'nın yüceliğinden yoksun kaldı." ( Romalılar 3:23 Romalılar 3:2323Çünkü herkes günah işledi ve Tanrı'nın yüceliğinden yoksun kaldı. Daha» )

Tanrı Kutsaldır
"Kutsal olun, çünkü ben kutsalım." ( 1. Petrus 1:16 1.Petrus 1:1616Nitekim şöyle yazılmıştır: "Kutsal olun, çünkü ben kutsalım." Daha» )

İnsan Tanrı'dan Ayrı Düşmüştür
"Günahın ücreti ölümdür" (Tanrı'dan ruhsal kopuş) ( Romalılar 6:23 Romalılar 6:2323Çünkü günahın ücreti ölüm, Tanrı'nın armağanı ise Rabbimiz Mesih İsa'da sonsuz yaşamdır. Daha» )

[Günahlı İnsan]

Yukarıdaki çizim kutsal olan Tanrı ile günahlı insanın konumunu göstermektedir. Arada büyük bir boşluk göze çarpmaktadır.

OKLAR ise günahlı insanın Tanrı'ya ve O'nun bize sunduğu bol yaşama ulaşmak için gösterdiği çabayı simgelemektedir.

Bu çaba Tanrı'dan karşılık bekleyerek yapılan iyilikler, arayış içinde felsefeden felsefeye koşmak ya da dinsel inanç biçiminde kendini gösterir.

İnsan, Tanrı ile sevgi bağı içinde bulunması için yaratıldı. Ama insan inatçılığı ve bencilliği sonucunda kendi bağımsız yolunda yürümeyi seçti. Böylelikle Tanrı ile olan ilişkisini koparmış oldu.

Üçüncü kural bu boşluğu kapatacak köprüyü anlatıyor...

3. İsa Mesih insanın günahını ortadan kaldırmak için Tanrı'nın sağladığı TEK ÇAREDİR. Ancak O'nun ile, Tanrı'nın sevgisini ve yaşamımız için olan planını bilebilir ve uygulayabiliriz.

O Bizim Yerimize Öldü

İsa'nın Doğumu:

İsa Mesih yaradılış sonrası insanlık tarihinde babasız olarak dünyaya gelen tek kişidir. Meryem'e hiçbir erkek eli değmemişken Tanrı'nın meleği ona görünüp şöyle dedi: “Korkma Meryem! Sen Tanrı’nın lütfuna eriştin. Gebe kalıp bir oğul doğuracak, adını İsa koyacaksın.Kendisine, ‘Yüceler Yücesi’nin Oğlu’ denilecek."

Meryem meleğe, "Bu nasıl olur, ben erkeğe varmadım ki?" dedi. Melek ona şöyle dedi: "Kutsal Ruh senin üzerine gelecek, en yüce Olan'ın gücü üstüne gölge salacak. Bunun için doğacak olana kutsal, Tanrı Oğlu denecek." ( Luka 1:30-35 Luka 1:30-3530Ama melek ona, "Korkma Meryem" dedi, "Sen Tanrı'nın lütfuna eriştin. 31Bak, gebe kalıp bir oğul doğuracak, adını İsa koyacaksın. 32O büyük olacak, kendisine 'Yüceler Yücesi'nin Oğlu' denecek. Rab Tanrı O'na, atası Davut'un tahtını verecek. 33O da sonsuza dek Yakup'un soyu üzerinde egemenlik sürecek, egemenliğinin sonu gelmeyecektir." 34Meryem meleğe, "Bu nasıl olur? Ben erkeğe varmadım ki" dedi. 35Melek ona şöyle yanıt verdi: "Kutsal Ruh senin üzerine gelecek, Yüceler Yücesi'nin gücü sana gölge salacak. Bunun için doğacak olana kutsal, Tanrı Oğlu denecek. Daha» )

İste o güne dek Tanrı Sözü peygamberler aracılığı ile açıklanırken bu kez bütün insanlığı kurtarmak için bir insan bedeninde diri olarak dünyaya gelmiştir. İşte bu nedenle Tanrı'nın Nuru, Ruhu ve Sözü olan İsa Mesih mecaz anlamda Tanrı Oğlu olarak isimlendirilmiştir.

[Kurban Kuzusu]

KURBAN KUZUSU
İbrahim Tanrı'ya olan sevgisi ve sözünden ötürü biricik oğlunu kurban ediyordu. Bu ileride İSA MESİH’İN bizim için yapacağının öğretilmeye başlanması demekti. Yüce Tanrımız bütün insanlığı günah yükü altından kurtarmak için kendi sözü İSA MESİH’İ bize önceden bildirdiği gibi kurban kuzusu olarak sunmuştur. Böylelikle bize olan kurtarış sözünü yerine getirmiştir.

Nitekim İncil’in Yuhanna bölümünde aynı konuda şunları okuyoruz:

Yahya ertesi gün İsa'nın kendisine doğru geldiğini görünce şöyle dedi: "İşte dünyanın günahını ortadan kaldıran Tanrı Kuzusu!" ( Yuhanna 1:29 Yuhanna 1:2929Yahya ertesi gün İsa'nın kendisine doğru geldiğini görünce şöyle dedi: "İşte, dünyanın günahını ortadan kaldıran Tanrı Kuzusu! Daha» )

“Tanrı ise bizi sevdiğini şununla kanıtlıyor: Biz daha günahkârken, Mesih bizim için öldü” ( Romalılar 5:8 Romalılar 5:88Tanrı ise bizi sevdiğini şununla kanıtlıyor: Biz daha günahkârken, Mesih bizim için öldü. Daha» )

Ölümden Dirildi
"Mesih, günahlarımıza karşılık öldü, gömüldü ve Kutsal Yazılar uyarınca dirildi. Kefas'a sonra Onikilere göründü." ( 1. Korintliler 15:3-5 1.Korintliler 15:3-53Aldığım bilgiyi size öncelikle ilettim: Kutsal Yazılar uyarınca Mesih günahlarımıza karşılık öldü, gömüldü ve Kutsal Yazılar uyarınca üçüncü gün ölümden dirildi. 5Kefas'a, sonra Onikiler'e göründü. Daha» )

Tanrı'ya Giden Yol
İsa "YOL, GERÇEK ve YAŞAM Ben'im" dedi. ( Yuhanna 14:6 Yuhanna 14:66İsa, "Yol, gerçek ve yaşam Ben'im" dedi. "Benim aracılığım olmadan Baba'ya kimse gelemez. Daha» )

"Çünkü Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki, biricik Oğlu'nu verdi, Öyle ki O'na iman edenlerin hiçbiri mahvolmasın, hepsi sonsuz yaşama kavuşsun." ( Yuhanna 3:16 Yuhanna 3:1616"Çünkü Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki, biricik Oğlu'nu verdi. Öyle ki, O'na iman edenlerin hiçbiri mahvolmasın, hepsi sonsuz yaşama kavuşsun. Daha» )

Yalnız bu üç kuralı bilmek yetmiyor...

4. İsa Mesih'i Rabbimiz ve Kurtarıcımız olarak KABUL ETMELİYİZ. Bundan sonra Tanrı'nın sevgisini ve yaşamımız için olan planını bilebilir ve uygulayabiliriz.


Mesih'i Kabul Etmeliyiz
"Kendisini kabul edip adına iman edenlerin hepsine Tanrı'nın çocukları olma hakkını verdi. " ( Yuhanna 1:12 Yuhanna 1:1212Kendisini kabul edip adına iman edenlerin hepsine Tanrı'nın çocukları olma hakkını verdi. Daha» )

İsa Mesih'i İman Yoluyla Kabul Ederiz
"İman yoluyla lütufla kurtuldunuz. Bu sizin başarınız değil, Tanrı'nın armağanıdır. Kimsenin övünmemesi için iyi işlerin ödülü değildir." ( Efesliler 2:8-9 Efesliler 2:8-98İman yoluyla, lütufla kurtuldunuz. Bu sizin başarınız değil, Tanrı'nın armağanıdır. 9Kimsenin övünmemesi için iyi işlerin ödülü değildir. Daha» )

İsa Mesih'i yaşamımıza aldığımızda yeniden doğarız. ( Yuhanna 3:1-8 Yuhanna 3:1-81Yahudiler'in Nikodim adlı bir önderi vardı. Ferisiler'den olan bu adam bir gece İsa'ya gelerek, "Rabbî, senin Tanrı'dan gelmiş bir öğretmen olduğunu biliyoruz. Çünkü Tanrı kendisiyle olmadıkça kimse senin yaptığın bu mucizeleri yapamaz" dedi. 3İsa ona şu karşılığı verdi: "Sana doğrusunu söyleyeyim, bir kimse yeniden doğmadıkça Tanrı'nın Egemenliği'ni göremez." 4Nikodim, "Yaşlanmış bir adam nasıl doğabilir? Annesinin rahmine ikinci kez girip doğabilir mi?" diye sordu. 5İsa şöyle yanıt verdi: "Sana doğrusunu söyleyeyim, bir kimse sudan ve Ruh'tan doğmadıkça Tanrı'nın Egemenliği'ne giremez. 6Bedenden doğan bedendir, Ruh'tan doğan ruhtur. 7Sana, 'Yeniden doğmalısınız' dediğime şaşma. 8Yel dilediği yerde eser; sesini işitirsin, ama nereden gelip nereye gittiğini bilemezsin. Ruh'tan doğan herkes böyledir." Daha» 'i okuyun)

İsa Mesih'i Kişisel Olarak Çağırmalıyız
İşte kapıda durmuş, kapıyı çalıyorum. Biri sesimi işitir ve kapıyı açarsa, onun yanına gireceğim; ben onunla, o da benimle, birlikte yemek yiyeceğiz. ( Vahiy 3:20 Vahiy 3:2020İşte kapıda durmuş, kapıyı çalıyorum. Biri sesimi işitir ve kapıyı açarsa, onun yanına gireceğim; ben onunla, o da benimle, birlikte yemek yiyeceğiz. Daha» )

İsa'yı kabul etmemiz demek, kendi benliğimizden Tanrı'ya dönmemiz (tövbe) ve yaşamımıza girerek günahlarımızı bağışlaması ve bizi kendi istediği gibi bir kişi yapması konusunda tam olarak İsa'ya güvenmemiz demektir.

Mantık yolu ile Mesih'in Tanrı'nın diri sözü olduğunu, günahlarımız için öldüğünü kabul etmek yeterli değildir. Duygularımızla da O'nu kabul etmemizin bir anlamı yoktur. İSA MESİH'i ancak istemimizin bir eylemi olan iman yoluyla kabul ederiz.

İki daire, iki ayrı yaşamı simgelemektedir:

[Bedendeki Yaşam]

BEDENDEKİ YAŞAM

B - BENLİK yaşam tahtında

- Mesih yaşamın dışında

- Bütün ilgi alanları benlikçe yönlendirildiğinden bir karmaşa var
[Mesih'teki Yaşam]

MESİH'TEKİ YAŞAM

- MESİH yaşam tahtında

B - Benlik tamamen Tanrı Sözü olan Mesih'e boyun eğmiş

- Bütün ilgi alanları Mesih'e yöneldiği için kişinin yaşamında Tanrı planı doğrultusunda bir düzen görülüyor— Hangi daire yaşamınızı en güzel biçimde tanımlıyor?
— Hangi dairenin yaşamınızı tanımlamasını istersiniz?

Bundan sonraki bölüm İsa Mesih'i nasıl kabul edeceğinizi açıklıyor...

İsa Mesih'i şimdi iman ile dua ederek yaşamınıza alabilirsiniz

(Dua Tanrı ile konuşmaktır)

Tanrı yüreğinizi biliyor, ve ağzınızdan çıkan sözlerden çok, yüreğinizdeki düşüncelere önem veriyor. Aşağıdaki dua, öneri niteliğinde İsa Mesih'i yaşamınıza çağırmanız için bir iman duasıdır.

"Sevgili Rabbim, sana gereksinimim var. Çünkü Sen bana olan sevginden ötürü benim günahlarıma karşılık kendini kurban olarak sundun. Bu nedenle sana sonsuz teşekkürler sunarım. Şimdi kalbimin kapısını sana açıyor ve Seni Kurtarıcım ve Rabbim olarak kabul ediyorum. Günahlarımı bağışlayıp bana sonsuz yaşam sunduğun için çok teşekkür ederim. Yaşamımın yönetimini benden al ve beni kendi istediğin gibi bir kişi yap." AMİN

Bu dua kalbinizin arzusunu dile getiriyor mu?

Eğer dile getiriyorsa şimdi hemen bu şekilde bir dua ile İSA MESİH’İ yaşamımıza çağırabilirsiniz. İsa Mesih söz verdiği gibi o an da yaşamınıza gelecektir.
 Mesih'i kabul ettiyseniz tıklayın…
 Bize e-mail ile ulaşın…
BU MAKALEYİ PAYLAŞIN:  

TOP