PAYLAŞ:  

Tanrı Niçin Tamamen Görünmez Değildir?

Tanrı bizim boyutumuza nasıl girdi?

İki insanın düz bir parça kağıt üzerinde olduğunu düşünelim. Bu insanlar iki boyutlu olsun. Bu kişilerin sadece y istikametinde bedenleri vardır ancak derinlik (x) istikametinde bir bedenleri yoktur. Bu kağıt onların dünyasını teşkil etmektedir. Onlar seni görebilir mi? Hayır. Onlar sadece (onların dünyası) kağıt üzerindekileri görebilir. Çünkü onların hiçbir derinlik algısı yoktur. Parmak ucunuzla kağıda bastırdığınızı düşünün. Şimdi onlar seni görebilir mi? Onlar seni değil ama sadece onların dünyasına giren senin parmağının ucunu görebilirler.

Tanrı ile bizim durumumuzu anlamanız için verilmiş küçük bir örnekti bu. Tanrı bizim boyutlarımızın dışındadır. Tanrı bizim zaman ve mekan anlayışımızın dışındadır. Bu yüzden, O'nu "görmemiz" zordur. Bizler de, o kağıtta yaşayan iki boyutlu düz insanlar gibiyiz. Bizler üçüncü boyutta olanları göremeyiz. Gerçekte biz dört boyutlu bir dünyada yaşarız: derinlik, yükseklik, genişlik ve zaman; Tanrı da bu dört boyutun ötesindedir.

Peki bu durumda biz böyle bir Tanrı'yı nasıl bilebiliriz? Kağıt üzerinde yaşayan "düz insanlar" nasıl parmak ucunu görebiliyorlarsa, bizlerde Tanrı Kendisini açıklamadıkça, O'nu bilemeyiz. Tanrı, Kendisini görmemizi isterse bizim dünyamızın "kağıdına dokunmalıdır." Tanrı, bizim boyutumuza gelmek durumundadır.

İnsanlık tarihini, özellikle dinsel tarihi incelersek, Tanrı'nın bizim dünyamızın "kağıdına" dokunduğunu görürüz. Tanrı'nın "parmağı" bizim dünyamıza İsa Mesih olarak dokunmuştur. İsa Mesih:

Tanrı olduğunu iddia etmiştir ( Yuhanna 8:58 Yuhanna 8:5858İsa, "Size doğrusunu söyleyeyim, İbrahim doğmadan önce ben varım" dedi. Daha» , 17:3 Yuhanna 17:33Sonsuz yaşam, tek gerçek Tanrı olan seni ve gönderdiğin İsa Mesih'i tanımalarıdır. Daha» ),

O'nu görmenin Tanrı'yı görmek olduğunu söylemiştir ( Yuhanna 12:45 Yuhanna 12:4545"Beni gören beni göndereni de görür. Daha» ; 14:9 Yuhanna 14:99İsa, "Filipus" dedi, "Bunca zamandır sizinle birlikteyim. Beni daha tanımadın mı? Beni görmüş olan, Baba'yı görmüştür. Sen nasıl, 'Bize Baba'yı göster' diyorsun? Daha» ),

Gökten indiğini söylemiştir ( Yuhanna 3:13 Yuhanna 3:1313Gökten inmiş olan İnsanoğlu'ndan başka hiç kimse göğe çıkmamıştır. Daha» ),

Tanrı'nın sahip olduğu bir hakkı üstlenip günahları bağışlamıştır ( Markos 2:5 Markos 2:55İsa onların imanını görünce felçliye, "Oğlum, günahların bağışlandı" dedi. Daha» ).

Yeni Antlaşma'nın ayetleri İsa Mesih'in Tanrılığını dile getirir: ( Yuhanna 1:3,4,18 Yuhanna 1:3,4,183,4,18Her şey O'nun aracılığıyla var oldu, var olan hiçbir şey O'nsuz olmadı. Daha» ; İbraniler 1:1-13 İbraniler 1:1-131Tanrı eski zamanlarda peygamberler aracılığıyla birçok kez çeşitli yollardan atalarımıza seslendi. 2Bu son çağda da her şeye mirasçı kıldığı ve aracılığıyla evreni yarattığı kendi Oğlu'yla bize seslenmiştir. 3Oğul, Tanrı yüceliğinin parıltısı, O'nun varlığının öz görünümüdür. Güçlü sözüyle her şeyi devam ettirir. Günahlardan arınmayı sağladıktan sonra, yücelerde ulu Tanrı'nın sağında oturdu. 4Meleklerden ne denli üstün bir adı miras aldıysa, onlardan o denli üstün oldu. 5Çünkü Tanrı meleklerin herhangi birine, "Sen benim Oğlum'sun, Bugün ben sana Baba oldum" Ya da, "Ben O'na Baba olacağım, O da bana Oğul olacak" demiş midir? 6Yine Tanrı ilk doğanı dünyaya gönderirken diyor ki, "Tanrı'nın bütün melekleri O'na tapınsın." 7Melekler için, "Kendi meleklerini rüzgar, Hizmetkârlarını ateş alevi yapar" diyor. 8Ama Oğul için şöyle diyor: "Ey Tanrı, tahtın sonsuzluklar boyunca kalıcıdır, Egemenliğinin asası adalet asasıdır. 9Doğruluğu sevdin, kötülükten nefret ettin. Bunun için Tanrı, senin Tanrın, Seni sevinç yağıyla Arkadaşlarından daha çok meshetti." 10Yine diyor ki, "Ya Rab, başlangıçta Dünyanın temellerini sen attın. Gökler de senin ellerinin yapıtıdır. 11Onlar yok olacak, ama sen kalıcısın. Hepsi bir giysi gibi eskiyecek. 12Bir kaftan gibi düreceksin onları, Bir giysi gibi değiştirilecekler. Ama sen hep aynısın, Yılların tükenmeyecek." 13Tanrı meleklerin herhangi birine, "Ben düşmanlarını Ayaklarının altına serinceye dek, Sağımda otur" demiş midir? Daha» ; Koloseliler 1:15-20 Koloseliler 1:15-2015Görünmez Tanrı'nın görünümü, bütün yaratılışın ilk doğanı O'dur. 16Nitekim yerde ve gökte, görünen ve görünmeyen her şey -tahtlar, egemenlikler, yönetimler, hükümranlıklar- O'nda yaratıldı. Her şey O'nun aracılığıyla ve O'nun için yaratıldı. 17Her şeyden önce var olan O'dur ve her şey varlığını O'nda sürdürmektedir. 18Bedenin, yani kilisenin başı O'dur. Her şeyde ilk yeri alsın diye başlangıç olan ve ölüler arasından ilk doğan O'dur. 19Çünkü Tanrı bütün doluluğunun O'nda bulunmasını uygun gördü. 20Mesih'in çarmıhta akıtılan kanı aracılığıyla esenliği sağlamış olarak yerdeki ve gökteki her şeyi O'nun aracılığıyla kendisiyle barıştırmaya razı oldu. Daha» , 2:9 Koloseliler 2:99Çünkü Tanrılığın bütün doluluğu bedence Mesih'te bulunuyor. Daha» ; Filipililer 2:6 Filipililer 2:66Mesih, Tanrı özüne sahip olduğu halde, Tanrı'ya eşitliği sımsıkı sarılacak bir hak saymadı. Daha» )

Yuhanna 1:14 Yuhanna 1:1414Söz, insan olup aramızda yaşadı. O'nun yüceliğini -Baba'dan gelen, lütuf ve gerçekle dolu biricik Oğul'un yüceliğini- gördük. Daha» : "Söz insan olup aramızda yaşadı. Biz de O'nun yüceliğini, Baba'dan gelen, lütuf ve gerçekle dolu olan biricik Oğul'un yüceliğini gördük."

Koloseliler 1:15 Koloseliler 1:1515Görünmez Tanrı'nın görünümü, bütün yaratılışın ilk doğanı O'dur. Daha» : "Görünmez Tanrı'nın görüntüsü, bütün yaratılışın ilk doğanı O'dur."

Tanrı'nın bizim dört boyutlu dünyamıza beden alarak gelmiş olması çok mantıklıdır. Tanrı Kendisini bize göstermiştir. Tanrı, bunu niçin yaptı?

Yaşlı bir çiftçi tek başına bir kulübede yaşarmış. Onun kulübesinin hemen yanında bir ambar varmış. Çok soğuk bir kış gecesi, soğuktan donup ölmekten kurtulmak isteyen kuşlar, pencereleri tıklamayı başlamışlar. Yaşlı adam dışarı çıkıp ambar kapısını açmış. Ambarın içi sıcacıkmış. Yaşlı adam kuşlara seslenip elleri kolları ile onları ambara sokmaya çalışmışsa da kuşlar onu anlamamışlar.

O zaman yaşlı adam bir kuş olmayı dilemiş. Eğer bir kuş olabilseymiş, o zaman diğer kuşları ambara yönlendirip ölümden kurtarabilirmiş. İşte o an bu yaşlı çiftçi, İsa Mesih'in neden gelmiş olduğunu anlamış. Yaşlı adam bir kuş olmamasına rağmen, Tanrı bir adam olabildi ve öyle yaptı.

Yuhanna 3:16 Yuhanna 3:1616"Çünkü Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki, biricik Oğlu'nu verdi. Öyle ki, O'na iman edenlerin hiçbiri mahvolmasın, hepsi sonsuz yaşama kavuşsun. Daha» : "Çünkü Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki, biricik Oğlunu verdi. Öyle ki, O'na iman edenlerin hiçbiri mahvolmasın, ama hepsi sonsuz yaşama kavuşsun."

 Bize e-mail ile ulaşın…
 Tanrı'yla arkadaşça bir ilişki başlatmaya ne dersiniz?
BU MAKALEYİ PAYLAŞIN:  

TOP