PAYLAŞ:  

Reenkarnasyon ve Ölümden Sonra Yaşam - Karma ve İsa Mesih'in Mesajı

Reenkarnasyon gerçek midir? Ölümden sonra yaşam var mıdır?

İnsanlar her zaman ölümden sonra hayat hakkında merak beslemişlerdir. Ölüm tam bir son mudur? Sonsuzluğa giriş midir? Yeni bir yaşama başlamadan önceki bir geçiş dönemi midir? Bazı kişiler, insanların öldükten sonra başka insanların bedenlerinde doğarak tekrar yaşama geldiklerini öğretmektedirler. Niçin milyonlarca insan reenkarnasyona inanmaktadır?

Reenkarnasyon insanlara ümit sunmaktadır. Eğer bu sefer başarısız bir yaşamınız olduysa, bir sonrakinde aynı hataları yapmazsınız değil mi? Reenkarnasyona inanan insanların büyük bir oranı, geçmiş yaşamlarını hatırlamadıklarını itiraf etmektedirler. Eğer geçmiş hatalarımızı hatırlayamasak, onlardan nasıl ders alırız ki? Aynı hataları defalarca tekrarlarız. İnsanlığın kanlı tarihine baktığımızda, insanların bir sonraki yaşamlarından aynı hataları yapmadıklarını nasıl iddia edebiliriz ki?

Reenkarnasyon aynı zamanda adaleti sağladığını iddia eder. Karma yasasına göre (evrenin sabit ancak kişisel olmayan bir şekilde yönetilmesi) her yeni yaşantımızda bir önceki hayatımıza göre hakkettiklerimize kavuşuruz. İyi ve kötü işlerimiz bir sonraki hayatımızın belirleyicisidir. Karma öğretisine göre acı çeken herkes bunu hakketmektedir, kimse masum değildir. Çekilen bütün acının sebebi kötü karmadır. Karma öğretisinin sonucuna göre sakat doğan bir bebek, tecavüze uğrayan bir kadın bunu hakketmiştir. Hepimizin yaşamlarında kendi karmalarımız vardır ve bu karmada lütfun, bağışlanmanın ve merhametin yeri yoktur. Bu durumda yapılan kötülükler için vicdan azabı çekmeye gerek yoktur, ezilenlerin üzülmesine ya da yardıma ihtiyaçları da yoktur.

Reenkarnasyon, acı içerisindeki insanlığa gerçek bir ümit ve adalet sağlamakta mıdır? Ölüm sorusuna nasıl bir rahatlatıcı cevap sunabilmektedir? Karma öğretisi, bağışlayıcı olmayan, merhametsiz bir öğretiştir. İsa Mesih'in mesajı ise farklıdır. İsa Mesih haksız yere uğranılan zulmü ve kötülüğü reddetmemiştir, kendisi de zülüm çekmiştir. İsa Mesih, acı çekenlere huzur vaat etmiştir.

İsa Mesih, hiç kimsenin ahlak yasasını tutamayacağını öğretmiştir. İnsan yüreği saf değildir, kötü tutum ve davranışlar, seven ve tamamen iyi olan Tanrı'ya hakarettir. İsa Mesih, bizim Tanrı'ya karşı olan suçlarımız uğruna canını vermiş, bize de bağışlanma ve merhamet sunmuştur. İsa Mesih, dünyaya bir kez gelip bu yaşantımızda Kendisinin sunduğu bu bağışlanmayı alıp almama kararını vereceğini söylemiştir (Matta 25:31-46; İbraniler 9:27). "Nitekim İnsanoğlu, kaybolmuş olanı arayıp kurtarmak için geldi" (Luka 19:10). "Çünkü İnsanoğlu bile hizmet edilmeye değil, hizmet etmeye ve canını birçokları uğruna fidye olarak vermeye geldi" (Markos 10:45).

İsa Mesih haç üzerinde canını verirken bile sevgisini göstermiştir. İsa'nın yanında çarmıha gerilmiş olan bir hırsız günahını itiraf etmiş ve hatırlanmak istemiştir, "İsa ona, «Sana doğrusunu söyleyeyim, sen bugün benimle birlikte cennette olacaksın» dedi" (Luka 23:43).

Cennete gitmek için yapmamız gereken; kötü karmayı yok edip iyi karma oluşturmak değil, iyi işler yapmak, sevap kazanmak değil; tek şey İsa Mesih'e iman etmektir. İsa Mesih 'in ilan ettiği gibi: "Çünkü Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki, biricik Oğlunu verdi. Öyle ki, O'na iman edenlerin hiçbiri mahvolmasın, ama hepsi sonsuz yaşama kavuşsun" (Yuhanna 3:16).

Bu, hem bu dünya, hem de bir sonraki için gerçek bir müjdedir.


İsa Mesih 'in yaşamı ve öğretişleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için İncil'in "Matta" kitabını okumanızı tavsiye ederiz.

 Bize e-mail ile ulaşın…
 Tanrı'yla arkadaşça bir ilişki başlatmaya ne dersiniz?
BU MAKALEYİ PAYLAŞIN:  

TOP